Tarieven

administratieve werkzaamheden

Tarieven van Administratief VvE Beheer


De tarieven voor Administratief VvE Beheer kunnen wij door slim gebruik van automatisering te maken zéér scherpe aanbieden. Dit doen wij door enerzijds met onze software en anderzijds door scan en herken technologie. Kortom, bij Administratief VvE Beheer betaalt de Vereniging nooit meer dan nodig!

Voordat Administratief VvE Beheer begint met de werkzaamheden, spreken wij met de Vereniging een vast tarief af zodat exact bekend is wat de kosten voor uw complete Verenigingsadministratie zullen zijn.


Tarieven van Administratief VvE Beheer

Wij ondersteunen Vereniging van Eigenaars voor een vast tarief per jaar


Administratieve werkzaamheden


Voor het aanmaken van een incassobestand, verwerken bankmutaties, versturen van herinneringen, verklaring voor de notaris, opgave box3, maken begroting, verzorgen jaarrekening of het opzetten digitale omgeving rekenen wij géén vergoeding.

Wij hanteren géén commissies op aanneemsommen voor groot of klein onderhoud , daarnaast hanteren wij géén commissies op schade-uitkeringen.

Voor de begeleiding van de kascommissie of werkzaamheden tijdens of buiten kantoortijden hanteren wij géén uurtarieven. Ook de kosten voor bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen, telefoongesprekken, kopieer- & portokosten en de verwerking van de post zijn inbegrepen in onze scherpe tarieven.


Werkzaamheden Administratief VvE Beheer


Ruimschoots voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) stellen wij de jaarrekening samen, daarnaast doen onze administratieve specialisten een voorstel voor de begroting.

Door advisering en begeleiding van onze administratieve specialisten aan de kascommissie kunnen de controle taken van de kascommissie worden vereenvoudigd. Onze berekeningen voor de hoogte van de maandelijkse- of kwartaal voorschotbijdrage doen wij uiteraard in overleg met de kascommissie en het bestuur.

De werkzaamheden van Administratief VvE Beheer omvatten onder andere;

 • Aandeel reservefonds opgave bij verkoop t.b.v. notaris.
 • Actualisatie ledenbestand.
 • Beantwoording vraagstukken eigenaar, kascommissie en bestuursleden.
 • Behandelen uitbetalingen.
 • Calculatie hoogte servicebijdragen.
 • Betaling en bovendien controles op facturen.
 • Herkennen en ook toezicht houden op achterstanden.
 • Inning servicebijdragen.
 • Invoeren van de bankmutaties.
 • Onderhouden grootboekadministratie.
 • Optimalisatie kaspositie rekening-courant & spaarrekening.
 • Uitwerking jaarrekening en ook jaarlijkse begroting

Offerte voor Administratief VvE Beheer?

Wenst uw Vereniging gebruiken voor het administratief beheer? Neem dan gerust contact met ons op. Wij maken voor u een vrijblijvende offerte!