Uitbesteden

verenigingsadministratie

VvE Boekhouding uitbesteden?


Het uitbesteden van de VvE boekhouding bespaart tijd. Administratief VvE Beheer kan de gehele verenigingsadministratie en de daarbij behorende werkzaamheden uit handen nemen en tot in de puntjes verzorgen.

Administratief VvE Beheer kan u hierbij op verschillende manieren helpen. De penningmeester betaalt bijvoorbeeld zelf alle facturen via de bank en de VvE laat Administratief VvE Beheer de boekhouding verder uitwerken, verzorgen en controleren. Administratief VvE Beheer kan uiteraard ook het betalen, inboeken en het verzorgen van de facturen voor de Vereniging verwerken.

De bankafschriften kunt u digitaal bij Administratief VvE Beheer aanleveren of wij downloaden deze zelf in de afgeschermde omgeving van de bank. Hierdoor bespaart de Vereniging tijd en zodoende geld en kunnen wij een tijdig aanmaan- en incassoproces garanderen.
De complete VvE administratie wordt met zorgvuldigheid, aandacht en precisie behandeld! Besteed de boekhouding daarom uit aan Administratief VvE Beheer zodat, uw Vereniging meer tijd heeft voor haar kernactiviteiten/woongenot.

Onze deskundige medewerkers van de administratieve afdeling verwerken alle inkomende en uitgaande posten. U als penningmeester of als kascommissie kunt erop vertrouwen dat de administratie en box3 aangifte altijd correct en tijdig is.

Met onze dienstverlening heeft de Vereniging van Eigenaren geen omkijken naar de jaarcijfers, exploitatieoverzicht, aanmaningen, begroting of de overdrachtsdocumenten bij verkoop. Een hele geruststelling en een zorg minder!


Administratie uitbesteden

De complete VvE administratie wordt met zorg, toewijding en zorgvuldigheid behandeld!


Debiteuren- en crediteurenadministratie VvE

Wij verzorgen het administratief beheer. Aangezien wij structureel met het debiteurenbeheer van de VvE bezig zijn, constateren wij spoedig oplopende achterstanden. Ons incassotraject is vriendelijk, maar consistent. Wij versturen de herinneringen, aanmaningen (WIK-brieven) en conform afspraken met de Vereniging treffen wij rechtsmaatregelen. De ontvangen maandbijdrages wordt door ons verwerkt in het systeem. Indien gewenst kunnen wij de incasso verzorgen.

Wij verzorgen de crediteurenadministratie voor de VvE. Wij controleren, administreren, en verwerken de ontvangen facturen. Daarnaast verzorgen wij de tijdige betalingen en zien toe op het houden van een positief banksaldo.


Uitbesteden, maar wat kunt u verwachten?


Bij Administratief VvE Beheer betaald u alléén voor de werkzaamheden die wij voor de Vereniging uitvoeren en:

  • krijgt u snel een reactie wanneer u vragen heeft
  • heeft u persoonlijk contact
  • Wij bellen u als dit tussentijds nodig is.
  • 24/7 inzicht in de (tussentijdse) balans en overige stukken
  • heeft u inzicht in de actuele crediteur- & debiteurenkaarten
  • structurele verwerking van de bankmutaties
  • geoptimaliseerd herinneringstraject conform Wet op Incasso Kosten (WIK)
  • zeer uitgebreide maar duidelijke jaarstukken met verklaring en onderbouwing.
  • Tijdige aanlevering van overdrachtsdocumenten bij verkoop